Huren tijdens lockdown - attracties en abraham-sarah

Gepubliceerd op 15-12-2020

Huren tijdens lockdown - attracties en abraham-sarah

**Abraham of Sarah huren kan dit nog? **

Het coronavirus grijpt opnieuw razendsnel om zich heen. De afgelopen weken zien we een snelle toename in het aantal besmettingen, tot zo’n 9.000 per dag. Ook in de ziekenhuizen en verpleeghuizen komen er elke dag patiënten bij. En dat heeft zijn weerslag op de zorg: al meer dan een miljoen reguliere behandelingen in het ziekenhuis zijn uitgesteld. Helaas is de bron van een besmetting niet altijd te herleiden. Maar wat wel duidelijk is: hoe meer contacten, hoe meer besmettingen. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we ingrijpen en onze contacten tot een minimum beperken. Daarom gaat Nederland vanaf dinsdag 15 december tot tenminste dinsdag 19 januari in de strengste lockdown tot nu toe.

Veel bedrijven zijn dus gedwongen gesloten, dit geldt ook voor veel verhuurbedrijven. Echter zijn deze verhuurbedrijven veelal geen fysieke winkel, dat maakt dat deze hun bedrijfsvoering (met aanpassingen) door kan zetten. Zo is het heel goed mogelijk om een Abraham pop te huren, deze kun je laten bezorgen (per koerier/postnl/etc). Ook kun je ervoor kiezen om de Abraham pop of Sarah pop op te halen. Uiteraard zijn er dan wel voorwaarden welke van kracht zijn.

Kortom het huren bij een verhuurbedrijf kan doorgaan maak het deze verlengde vakantie extra leuk, steun uw lokale verhuurbedrijf en ga eens wat huren voor in huis of de tuin!

Corona maatregelen Controle over het virus krijgen we alleen als iedereen zich aan de volgende basisregels houdt: Thuiswerken, hygiëneregels, regels voor afstand houden, het vermijden van drukte en het dragen van een mondkapje.

Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan Het advies blijft om thuis te werken tenzij het echt niet anders kan.

Waar thuiswerken niet mogelijk is, spreiden werkgevers de werktijden. Mijd de spits. Een instelling of bedrijf kan 14 dagen gesloten worden wanneer de GGD heeft geconstateerd bij bron- en contactonderzoek dat de besmetting hier heeft plaatsgevonden. Regels voor hygiëne Was vaak uw handen 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen. Voordat u naar buiten gaat, als u weer thuis komt, als u uw neus heeft gesnoten, en natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest. Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg. Was daarna uw handen. Schud geen handen. Regels voor 1,5 meter afstand houden Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. Dit geldt voor iedereen: op straat, in winkels of andere gebouwen en op het werk. Mensen die tot één huishouden behoren, hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren. Ook uitgezonderd is bijvoorbeeld het ondersteunen van hulpbehoevenden, zoals het duwen van een rolstoel. Mensen die samen op één adres wonen, hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren. Ook uitgezonderd is bijvoorbeeld het ondersteunen van hulpbehoevenden, zoals het duwen van een rolstoel. Door 1,5 meter afstand te houden is de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten. Regels voor het vermijden van drukte In groepen kan het virus zich makkelijk verspreiden, en het opsporen van bronnen en contacten is lastiger als grote groepen mensen bij elkaar zijn geweest. Als u ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden: ga weg. Wanneer groepsvorming de publieke gezondheid of de veiligheid in gevaar brengt, kunnen handhavers optreden.

Verplicht dragen van een mondkapje Iedereen van 13 jaar en ouder is verplicht om in de volgende situaties een mondkapje voor publiek gebruik te dragen.

In voor publiek toegankelijke gebouwen en overdekte gebieden (voor zover deze open zijn) zoals:

Winkels, musea, gemeentehuizen, stations, vliegvelden, parkeergarages, benzinestations, etc

Scholen wanneer mensen staan of lopen. Het mondkapje kan af wanneer mensen hebben plaatsgenomen op hun zitplaats.

Bij de uitvoering van contactberoepen, zowel voor de dienstverlener als de klant. In het openbaar vervoer, in stations, op perrons en bij tram- en bushaltes. Op deze plekken is het dragen van een mondkapje verplicht. U riskeert een boete van 95 euro als u geen mondkapje draagt.

Let op: van 15 december tot en met tenminste 19 januari zijn veel locaties gesloten.

In de volgende situaties hoeft u geen mondkapje te dragen:

In het zwembad in het water (maar in de kleedkamer en voor begeleiders buiten het water is een mondkapje wel verplicht). In een kerk, moskee of andere locaties van geloofsbelijdenis. Als u vanwege medische redenen of andere beperkingen het mondkapje niet kunt dragen. Als het mondkapje een goede en veilige uitoefening van werkzaamheden in het kader van beroep of bedrijf onmogelijk maakt. Een spatscherm (ook wel ‘face shield’ genoemd) heeft niet de beschermende werking van een mondkapje en is dus geen alternatief. U kunt wel kiezen voor een faceshield als u geen mondkapje kunt dragen.

Mondkapjes voor publiek gebruik kunt u kopen of zelf maken. Bekijk de voorbeeldinstructie voor een niet-medisch mondkapje.

Regels voor testen en thuisblijven bij klachten Iedereen met corona-gerelateerde klachten heeft blijft thuis en laat zich testen op het coronavirus. Zo kunnen mensen die in contact zijn geweest met iemand die positief getest een patiënt snel gewaarschuwd worden en maatregelen treffen om het virus niet verder te verspreiden. En mensen die positief testen op corona kunnen maatregelen treffen waardoor ze het virus niet verder verspreiden. Kleine kinderen (0 t/m 4 jaar) en kinderen die in groep 1 of 2 zitten (tot en met 6 jaar) hoeven niet getest te worden als ze klachten hebben die passen bij corona. Is uw kind erg ziek? Neem dan contact op met de huisarts. Die kan besluiten uw kind toch te testen. Ook kinderen die klachten krijgen nadat ze in contact zijn geweest met iemand met corona kunnen getest worden.

Per 1 december 2020 kunnen ook mensen zonder klachten zich laten testen als ze in nauw contact zijn geweest met iemand met corona. Dit kan alleen in deze 2 gevallen:

Ze komen naar voren uit bron- en contactonderzoek omdat zij nauw contact hadden met een besmet persoon. Ze krijgen een melding in de CoronaMelder app omdat ze in contact zijn geweest met iemand met corona. Deze mensen kunnen 5 dagen na het laatste risicovolle contact getest worden. Ze horen van de GGD of in Coronamelder app hoe ze een testafspraak moeten maken. Is de test negatief? Dan hoeven zij niet meer in quarantaine te blijven.

Lees meer over het testen en de regels over quarantaine. Hier staat ook een brochure die mensen hulp en ondersteuning biedt bij quarantaine.

Klachten die kunnen wijzen op corona zijn neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging, koorts en benauwdheid. Laat u testen als u 1 of meerdere van deze klachten heeft. Blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is. Als u ook koorts heeft of benauwd bent, dan blijven ook uw huisgenoten thuis tot de uitslag van de test bekend is. Hebben uw huisgenoten ook klachten? Dan laten zij zich ook testen. Als uit uw test blijkt dat u wel corona heeft, blijven u en uw huisgenoten thuis. U hoort van de GGD wat u en de mensen om u heen moeten doen. Meer informatie over de leefregels thuis en wat u moet doen als u corona heeft vindt u op de website van het RIVM. De GGD voert samen met u bron- en contactonderzoek uit. Mensen die in contact zijn geweest met een besmette persoon krijgen dat te horen en krijgen daarbij gedragsinstructies, waaronder de instructie in thuisquarantaine te gaan wanneer het een nauw contact betreft. Als uit uw test blijkt dat u op dit moment geen corona heeft, mogen u en uw huisgenoten weer naar buiten. U kunt zelf ook weer naar buiten en aan het werk, tenzij u daar te ziek voor bent. Kinderen mogen weer naar school en naar de opvang. Gaan de klachten niet over, worden ze erger of krijgt u nieuwe klachten? Bel dan de huisarts. Bel in een levensbedreigende situatie altijd 112. Toch thuisblijven na negatieve test Blijf na een negatieve testuitslag toch thuis als:

U bent teruggekeerd uit een risicogebied met veel corona (oranje reisadvies). Maak dan de thuisquarantaine af (in dit geval 10 dagen). U of een huisgenoot vanaf 6 jaar coronaklachten heeft én last van koorts of benauwdheid. En deze persoon heeft nog geen testuitslag. U nauw contact had met iemand bij wie corona is vastgesteld. Of als u een huisgenoot heeft die met corona is besmet. Of u uit quarantaine kunt, hoort u als u de testuitslag krijgt. U een melding heeft gekregen uit de Coronamelder-app. Of u uit quarantaine kunt, hoort u als u de testuitslag krijgt. Let op: Blijf altijd de basisregels volgen en wees extra voorzichtig rondom ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid, ook na een negatieve testuitslag.

Gezondheidsadviezen voor een goede weerstand voor iedereen Gezond leven houdt de weerstand op peil. Een goede weerstand helpt te beschermen tegen ziekmakende bacteriën en virussen, zoals het nieuwe coronavirus. Mensen met een goede weerstand worden minder vaak ziek. En als zij toch ziek worden, herstellen ze meestal sneller. Gezond leven hoeft niet ingewikkeld te zijn. Kleine aanpassingen maken al verschil. Hoe houdt u zichzelf gezond?

Probeer ten minste een half uur per dag te bewegen. Eet gezond en gevarieerd met veel fruit en groente. Drink voldoende water. Drink maximaal 1 glas alcohol per dag (en natuurlijk NIX<18). Zet nu de stap en stop met roken. Kijk op Ikstopnu.nl voor hulp en advies. Meer adviezen staan op het Loket Gezond Leven (RIVM) leefstijl en COVID-19.

Adviezen speciaal voor mensen met een kwetsbare gezondheid (risicogroepen) Niet iedereen wordt even ziek van het coronavirus. Sommige mensen ontwikkelen nauwelijks klachten, anderen worden zeer ernstig ziek. Voor bepaalde groepen is het wel duidelijk dat zij een groter risico lopen heel ziek te worden van het coronavirus of zelfs te overlijden.

Mensen die ouder zijn dan 70 jaar hebben een verhoogd risico om ernstig ziek te worden van het coronavirus. Dit geldt nog sterker voor ouderen die minder zelfredzaam zijn, dan voor vitale ouderen. Ook mensen met een onderliggende aandoening lopen een groter risico. Wees extra voorzichtig en volg de basisregels goed op. Bezoek aan verpleeghuizen is toegestaan indien het de beperking van de verspreiding van het coronavirus niet in de weg staat. Ook is bezoek altijd toegestaan aan bewoners van wie wordt verwacht dat zij op korte termijn overlijden of in vergelijkbare omstandigheden. Zorgaanbieders zullen op basis van hun specifieke situatie bepalen wanneer het voor hun bewoners mogelijk is om meer bezoekers te ontvangen. Daarvoor is een handreiking gemaakt die te vinden is op de website van koepelorganisatie Actiz. Bij een uitbraak in een verpleeghuis worden medewerkers en bewoners wekelijks getest. Bij bezoek aan mensen die tot een risicogroep behoren, is het extra belangrijk de basisregels goed op te volgen, zoals 1,5 meter afstand houden. Maak duidelijke afspraken met elkaar en bespreek vooraf of iemand klachten heeft. Als bezoekers of ouderen verkoudheidsklachten, koorts en/of benauwdheid hebben, stel het bezoek dan uit. Als het bezoek buiten kan, dan is dat beter dan binnen. Adviezen speciaal voor kinderen en jongeren Kinderen van 0 tot 4 jaar met een neusverkoudheid mogen naar het kinderdagverblijf of gastouderopvang als zij geen koorts hebben. En kinderen op de basisschool, mogen met een neusverkoudheid naar school en naar de buitenschoolse opvang als zij geen koorts hebben. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar en tot volwassenen. Alle andere hygiënemaatregelen gelden ook voor kinderen. Jongeren van 13 tot en met 17 hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.