Privacyverklaring

mei 2019

PRIVACYVERKLARING VAN VERHUURDERZOEKENDERZOEKEN.NL

Deze privacyverklaring geldt voor alle informatie die verzameld of gebruikt wordt door Verhuurderzoekender.nl en/of Verhuurderzoeken of de aan haar gelieerde ondernemingen. Via deze website worden persoonsgegevens verwerkt. Verhuurderzoeken zoekmachine BV acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang.

Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden je aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Op verzoek kunnen we ook een afschrift sturen van deze privacy verklaring.

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

Voor het laatst bijgewerkt: Mei 2019

1. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

2. Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?

3. Welke gegevens verzamelen wij en hoe?

4. Hoe gebruiken wij je gegevens?

5. Welke derden hebben toegang tot je gegevens?

6. Hoe beveiligen wij je gegevens en hoe lang bewaren wij deze?

7. Hoe kan je je wettelijke rechten uitoefenen?

1. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken, delen en opslaan over jou wanneer je Verhuurderzoeken.nl gebruikt om zaken te huren, onze website bezoekt of wanneer je contact met ons hebt. Onze website bevat links naar websites van derden. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het verzamelen van gegevens via de genoemde websites en wij zijn daar ook niet verantwoordelijk voor. Zie het privacy beleid van de desbetreffende website (indien aanwezig) voor meer informatie.

2. Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?

Verhuurderzoeken.nl helpt de beste, meest relevante en dichtstbijzijnde Verhuurder en huurproducten te vinden. We verwijzen naar vele Verhuurbedrijven zodat jij gemakkelijk iets kan huren.

Verhuurderzoeken, gevestigd aan de Sikkel 59 te Hasselt (ov), is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van jouw persoonsgegevens zoals nader beschreven in deze privacyverklaring. Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt over het gebruik van je persoonsgegevens door Verhuurderzoeken.nl, neem dan contact met ons op info@verhuurderzoeken.nl.

3. Welke gegevens verzamelen wij en hoe?

Verwerking van persoonsgegevens van bezoekers, Verhuurdebedrijven en leveranciers

We verzamelen verschillende categorieën persoonsgegevens : (1) naam en contactgegevens, (2) offerte aanvraag gegevens (3) gegevens die we vastleggen als je contact hebt met onze klantenservice, (4) gegevens die we vastleggen wanneer je onze website bezoekt of nieuwsbrief leest en (5) socialmediagegevens.

1.      Naam en contactgegevens

Dit zijn de gegevens die zelf invoert als je de email functie op onze website gebruikt, zoals je voor- en achternaam, adres en woonplaats en je telefoonnummer en e-mailadres. Als je gebruik maakt van onze dienst , dan kun je tijdens een offerte opvraag via de emailfunctie ook nog je bedrijfsnaam invoeren.

2.      Offerte aanvraag gegevens

Wanneer je aanvraag doet naar binnen verhuurderzoeken.nl dan slaan we je aanvraag op en verwijzen deze via een email applicatie naar het Verhuurderbedrijf of doen een suggestie aan een Verhuurderbedrijf waarvan we weten dat deze een soortgelijk product in zijn assortiment heeft. Dit zijn de gegevens die zelf invoert als je de email functie op onze website gebruikt, zoals je voor- en achternaam, adres en woonplaats en je telefoonnummer en e-mailadres en eventueel bedrijfsnaam. Ook bekend als NAW gegevens. 

3.      Gegevens die we verzamelen als je contact hebt met onze klantenservice

Wanneer je via e-mail, onze website, WhatsApp, social media of telefonisch contact hebt met ons, dan kunnen we deze contactmomenten vast leggen in onze systemen.

4.      Gegevens die we verzamelen wanneer je onze website gebruikt of onze nieuwsbrief leest

Wanneer je onze website bezoekt, registreren we onder meer je IP-adres, browsertype en surfgedrag. We verzamelen deze informatie ook via cookies, scripts, pixel tags en vergelijkbare technologieën. Als je een nieuwsbrief van ons ontvangt, leggen wij vast wanneer je deze nieuwsbrief opent of wanneer je op een link klikt.

5.       Social-mediagegevens

Afhankelijk van de instellingen van jouw social network kunnen wij informatie ontvangen van de aanbieder van de genoemde dienst. Als je bijvoorbeeld communiceert via je Facebook- of Google- account, dan kunnen we een deel van jouw publieke social-mediaprofiel ontvangen, inclusief je gebruikersnaam, profielfoto, “likes” en vrienden. Ook wanneer je met ons communiceert via onze socialmediapagina’s (bijvoorbeeld als je een opmerking plaatst, een foto uploadt of op de "like" knop klikt) kunnen wij deze gegevens ontvangen. Zie het privacybeleid van je social-media-aanbieder voor meer informatie over de persoonsgegevens die wij ontvangen en hoe je jouw instellingen kunt wijzigen.

We verzamelen bovenstaande gegevens op twee manieren: (1) we leggen de gegevens vast die je zelf invoert als je een offerte aanvraag doet, een Verhuurderzoekenaccount aanmaakt of contact hebt met onze klantenservice, (2) we leggen automatisch gegevens vast wanneer je op onze website surft, een nieuwsbrief opent of als je via social media met ons communiceert.

Persoonsgegevens van klanten en leveranciers worden door Verhuurderzoeken.nl verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

·        Persoonsgegevens worden verwerkt t.b.v. het uitvoeren van en communiceren over de overeenkomst/ aanmaak nieuw account/ aanpassing bestaand account

·         Het maken van rapportages.

·         Administratieve doeleinden.

·         Versturen van informatiebrieven/aanbiedingen

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De overeengekomen opdracht en verstrekken van aanvullende informatie.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Verhuurderzoeken.nl de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 1. Naam: Titels / Voorletters / Voornaam / Roepnaam / Tussenvoegsel / Achternaam (naam zoals in paspoort)
 2. Geslacht
 3. Functie
 4. NAW Bedrijfsgegevens
 5. Werkzaam bij organisatie / Afdeling of Vestiging
 6. Telefoonnummer / Faxnummer
 7. E-mailadres
 8. Inloggegevens

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Verhuurderzoeken.nl verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Het informeren van de persoon/ Het bedrijf d.m.v. nieuwsuitingen/aanbiedingen

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Inschrijving via aanmeldformulier op Nieuwsbrief of mondelinge/schriftelijke toezegging aan medewerker Verhuurderzoeken.nl Met in acht neming dat uitschrijven altijd mogelijk is in de nieuwsbrief zelf.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Verhuurderzoeken.nl de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 1. Naam: Voornaam, tussenvoegsel, Achternaam
 2. E-mailadres.
 3. Bedrijfsnaam

Gedurende de periode dat men aangemeld is, kunnen deze gegevens verzameld en gebruikt worden. Afmelding is per direct mogelijk. Dit zal in het systeem genoteerd worden en niet meer gebruikt. Op verzoek kunnen deze persoonsgegevens ook in zijn geheel verwijderd worden.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Verhuurderzoeken.nl verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op mediagebruik zoals Facebook/Linkedin/etc;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Verhuurderzoeken.nl de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 1. Bedrijfsnaam, functie
 2. Voornaam;
 3. Tussenvoegsel;
 4. Achternaam;
 5. Telefoonnummer;
 6. E-mailadres.

Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde. Standaard blijven uw gegevens vervolgens geregistreerd met aantekening binnen de afgesproken termijn niet benaderd te willen worden; om herhaling van de activiteiten te voorkomen. Op verzoek kunt u uit het systeem verwijderd worden.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken welke met name zijn omschreven. Dit is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 1. ·         Het verzorgen van CRM systeem
 2. ·         Het verzorgen van de internetomgeving;
 3. ·         Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 4. ·         Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij zullen de door uw verstrekte gegevens aan hieronder met name genoemde aanverwante partijen verstrekken. En niet aan andere partijen dan met name genoemd verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is of noodzakelijk is voor uitvoering van uw opdracht. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Met name genoemde: Verhuurpromotie.nl / Keurmerk Verhuurder / geaffilieerde partijen

4.Hoe gebruiken wij je gegevens?

Verhuurderzoeken.nl gebruikt jouw gegevens voor drie doeleinden:

(1) voor het leveren van onze diensten en om contact met je te onderhouden,

(2) voor onderzoek om onze diensten te verbeteren,

(3) voor onze administratie en het voldoen aan wet- en regelgeving.

 1.       Voor het leveren van onze diensten en om contact met u te onderhouden

Als u een offerte aanvraag doet, gebruiken we daarvoor de in paragraaf 3 beschreven gegevens. Jouw naam, contactgegevens en eventuele andere persoonsgegevens gebruiken we bijvoorbeeld om het Verhuurderzoekenbedrijf te informeren m.b.t. je offerte aanvraag. We gebruiken deze gegevens niet voor andere doeleinden.

Wij gebruiken jouw contactgegevens om met je te kunnen communiceren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het versturen van offerte aanvraag of per mail informeren.  We gebruiken jouw contactgegevens ook om je vragen te beantwoorden als je contact hebt met onze klantenservice.

Wij gebruiken jouw betaalgegevens/ het bedrijf haar betaalgegevens voor het afhandelen van de betaling.

2.       Voor onderzoek om onze diensten te verbeteren

Wij doen onderzoek naar trends met betrekking tot de manier waarop bezoekers en klanten gebruik maken van onze diensten, website, klantenservice en social media. We doen dit om inzicht te krijgen in het gedrag en de voorkeuren van onze bezoekers en klanten, zodat we daarmee onze diensten, de content op onze website en onze klantenservice kunnen verbeteren. We gebruiken deze inzichten ook om nieuwe diensten te ontwikkelen. Voor dit onderzoek gebruiken we automatische tools waarmee we de in paragraaf 3 beschreven gegevens analyseren, met inbegrip van je offertegegevens, extra diensten die je hebt gekocht en informatie over jou (zoals geslacht en je woonplaats). Namen, e-mailadressen of andere informatie die herleid kunnen worden tot specifieke personen worden niet geanalyseerd, aangezien wij alleen geïnteresseerd zijn in algemene trends. Ook maken we geen gebruik van bijzondere gegevens. Wij kunnen de geanalyseerde gegevens ook combineren met gegevens die wij verzamelen met cookies en vergelijkbare technologieën wanneer u onze website bezoekt

3.       Voor onze administratie en voor het voldoen aan wet- en regelgeving

Wij gebruiken je persoonsgegevens voor interne, administratieve doeleinden, zoals onze administratie en om te voldoen aan onze wettelijke en fiscale verplichtingen. We verzamelen en gebruiken jouw persoonsgegevens om onze diensten aan je te kunnen leveren en om onze wettelijke verplichtingen na te komen.

Indien van toepassing zullen wij maatregelen treffen om je privacybelangen te beschermen en onterechte schade te voorkomen.

 5.Welke derden hebben toegang tot je gegevens? 

Wij kunnen jouw gegevens uitwisselen met of beschikbaar stellen aan derden in het kader van de volgende drie doeleinden:

(1)    met partners/Verhuurderzoekenbedrijven voor het uitvoeren van jouw offertes of opdracht,

(2) met onze groepsmaatschappijen en merken voor ondersteunende diensten, statistisch onderzoek en direct marketing en

(3) met onze leveranciers die ondersteunende diensten verlenen. Uitsluitend wanneer Verhuurderzoeken.nl hiertoe wettelijk verplicht is, verstrekken we je gegevens aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

1. Uitvoeren offertes

We verstrekken jouw gegevens aan partners/Verhuurbedrijven die van dienst kunnen zijn binnen jouw offerte aanvraag . We verstrekken jouw gegevens bijvoorbeeld aan Verhuurderzoekenbedrijven en andere dienstverleners die betrokken zijn bij de uitvoering van jouw opdracht.

2. Inschakeling ondersteunende diensten

Voor het leveren van onze diensten maken we gebruik van derden, zoals IT-leveranciers, marketingbureaus, online advertentiebedrijven, betaalproviders, dienstverleners op het gebied van de fraudebestrijding en online boekingen. Met deze derden sluiten we overeenkomsten waarin onder meer wordt bepaald dat zij vertrouwelijk met jouw gegevens zullen omgaan en deze gegevens adequaat zullen beveiligen.

5.Hoe beveiligen wij je gegevens en hoe lang bewaren wij deze?

Verhuurderzoeken.nl heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om jouw gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, zoals onbevoegde inzage van gegevens. We houden in dit opzicht rekening met de stand van de techniek en de kosten van de implementatie, zodat we een passend beveiligingsniveau kunnen garanderen met het oog op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. We bewaren jouw gegevens zolang dat nodig is om de doeleinden te realiseren zoals die in deze privacyverklaring zijn beschreven, maar in het algemeen niet langer dan 2 jaar na je laatste interactie met ons, tenzij voor zover dat noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of ten behoeve van potentiële geschillen. Wanneer we gegevens niet langer nodig hebben, vernietigen we deze gegevens of we anonimiseren ze, zodat ze niet meer naar jou terug geleid kunnen worden.

6. Hoe kan ik mijn wettelijke rechten uitoefenen?

Je kunt contact opnemen met ons om de rechten uit te oefenen die je zijn toegekend op grond van toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder (1) het recht van toegang tot je gegevens, (2) deze te corrigeren, (3) deze te verwijderen, (4) de verwerking van je gegevens te beperken, (5) het recht van dataportabiliteit en (6) het recht bezwaar te maken tegen verwerking. Houd er rekening mee, dat we soms meer informatie nodig hebben om jouw identiteit te kunnen verifiëren.

1.       Recht van toegang

Je kunt ons vragen of wij al dan niet je persoonsgegevens verwerken en als dat zo is, je toegang te geven tot die gegevens in de vorm van een kopie. Wanneer wij voldoen aan een toegangsverzoek zullen wij je ook aanvullende informatie verstrekken, zoals de doeleinden van de verwerking, de categorieën betrokken persoonsgegevens en eventuele andere informatie die je nodig hebt om de essentie van dit recht te kunnen uitoefenen.

2.       Recht van rectificatie

Je hebt het recht je gegevens te laten corrigeren ingeval deze onnauwkeurig of onvolledig zijn. Op verzoek corrigeren wij onjuiste persoonsgegevens over jou en, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, vullen wij onvolledige persoonsgegevens aan, wat kan bestaan uit het verstrekken van een aanvullende verklaring. 

3.       Recht van verwijdering

Je hebt ook het recht je persoonsgegevens te laten verwijderen, wat betekent dat wij je gegevens wissen en waar mogelijk worden gewist door een eventuele andere beheerder aan wie je gegevens eerder door ons bekend zijn gemaakt. Verwijdering van je persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats in bepaalde gevallen die zijn beschreven in de wet en die worden opgesomd in artikel 17 van de GDPR/AVG. Dit omvat situaties waarin je persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn in verband met de aanvankelijke doeleinden waarvoor zij werden verwerkt alsmede in situaties waarin zij onrechtmatig werden verwerkt. Vanwege de wijze waarop wij bepaalde diensten onderhouden, kan het enige tijd duren voordat back-upkopieën zijn gewist. 

4.       Recht van beperking van verwerking

Je hebt het recht van beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens, wat inhoudt dat wij de verwerking van jouw gegevens voor een bepaalde periode opschorten. De omstandigheden die aanleiding kunnen zijn voor dit recht omvatten situaties waarin de juistheid van je persoonsgegevens werd betwist, maar waarbij wij enige tijd nodig hebben om de (on)juistheid ervan te verifiëren. Dit recht belet ons niet uw persoonsgegevens opgeslagen te houden. Wij zullen je informeren voordat de beperking wordt opgeheven.

5.       Recht van dataportabiliteit

Je recht van dataportabiliteit houdt in dat je ons kunt vragen om je persoonsgegevens op een gestructureerde, veelgebruikte en machineleesbare vorm te verstrekken en waar technisch mogelijk deze gegevens rechtstreeks naar een ander beheerder door te geven. Op verzoek en waar technisch mogelijk zullen wij je persoonsgegevens direct naar de andere beheerder doorzenden.

6.       Recht van bezwaar

Je hebt ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, wat inhoudt dat je ons kunt vragen je persoonsgegevens niet langer te verwerken. Dit geldt alleen in geval dat de reden ‘gerechtvaardigd belang’ (waaronder profilering) de wettige basis voor verwerking vormt. Je kunt op elk moment en zonder kosten bezwaar maken tegen direct-marketingdoeleinden indien je persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden worden verwerkt, waaronder profileringsdoeleinden voor zover deze verband houden met dergelijke direct marketing. Je kunt dit recht te allen tijde uitoefenen door het intrekken van je eerder gegeven toestemming door de instructies in de desbetreffende marketingcommunicatie te volgen. Als je dit recht uitoefent, zullen wij je persoonsgegevens niet langer voor zulke doeleinden verwerken. Er kunnen situaties zijn waarin wij het recht hebben je rechten zoals beschreven in deze paragraaf af te wijzen of te beperken. In elk geval zullen wij zorgvuldig beoordelen wanneer zo'n uitsluiting van toepassing is en je hierover informeren. Zo kunnen wij je verzoek om toegang afwijzen wanneer het noodzakelijk is de rechten en vrijheden van andere personen te beschermen of weigeren je persoonsgegevens te wissen als het verwerken van dergelijke gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Het recht van dataportabiliteit bijvoorbeeld geldt niet wanneer de persoonsgegevens niet door jou waren verstrekt of wanneer wij de gegevens niet op basis van jouw toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst verwerken.

Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt met betrekking tot deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op. Als je met onopgeloste vragen blijft zitten, heb je ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Vragen?

Telefoon: 0630973963